Thumb b819020959869b9ca00531b2fec2b0f4cf814c38
5ec6193fd207fb36955c2c0a3545e7c3b438e5a3

Joke Dijkers

Ik collecteer omdat:

Er veel geld nodig is voor onderzoek naar een betere behandeling van ernstige, zeldzame oogaandoeningen bij kinderen. Zodat zij zolang mogelijk hun zicht kunnen behouden en hun dromen waar kunnen maken. Daar zet ik mij voor in door te collecteren van deur tot deur en met deze online collectebus.

Tikkie
12

donaties

€ 88

ingezameld